Unlockers 8 – The Electric Covid-Acid Test

Het proces dat het nieuwe abnormaal manifesteert is vorige maand door José Schaeffer al treffend omschreven als een grote hypnoseshow. And The Show Must Go On…

In Afrika worden de eerste tests gedaan met wat een vaccin wordt genoemd terwijl wij hier vermoedelijk binnen een paar weken net als in buurlanden gaan testen met het verplicht dragen van maskers in winkels, in de open ruimte en in je eigen huis… Terwijl de tweede golf al wordt aangewakkerd enzovoorts! Deze week ontkiemde het fenomeen controlled opposition in het laaglandse (alternatieve) mediamoeras. Pim van Galen en Ramon Bril hebben in een prettig gesprek gereageerd op de verdenkingen van de rol van Weltschmerz.

Ook Willem Engel en Mordechai Krispijn van Viruswaanzin zijn ontspannen ingegaan op het commentarieel antecedenten onderzoek van kijkers. Vooralsnog dus nog even geen spannende verhalen over hollandse grootmeesters van een geheime Aerosolen Loge waar de leden rode leren schoenen dragen, een gouden driehoek op hun paarse pestdokter mantel en met een toverstaf van Hulst met op het einde een vliegend zonnehart de mindf*ck doen verdwijnen. Abracadabra!

https://www.allsides.com/media-bias/media-bias-ratings

Het is collectief Kafkaesk, psychedelisch en hyper surrealistisch of zoals een wakkere klant in de winkel zei “het is alsof we in een parallel universum terecht zijn gekomen”.

“What you saw in the peoples faces coming across the country. There was a grief, everybody in the United States felt it. Not so much that we had lost Kennedy but we had lost our chance at a real different better hipper gentler world.” Ken Kesey

How much Further do you want to go? Luister -met of zonder verboden vruchten op- eens naar Max Igan en bezoek zijn webstek voor geestverruimende informatie: http://thecrowhouse.com/home.html. Ciao!