Green Real 1 – Hopi boeren

In deze post een 2018 podcast van de ‘ijstijd boer’ Christian met Hopi boer en onderzoeker Michael Kotutwa, een boeiend interview over meer dan gewoon gezond boeren verstand: