Sjeit 4 Digital Brains?!

Big Shit Data stuff in deze post van The Ice Age Farmer ‘Bio-bots to Surveil Sewage, Monitor Your Diet & Drug Intake (for “COVID19 detection”..!)’! Christian lift weer een tip van de sluier op als het gaat om de totale controle en analyse van alle grondstoffen.