The Corbett Report – Your Guide to the Great Reset

In dit verslag van The Corbett Report geeft James een overzicht van de brede impact die de grote transitie waar we in lijken te worden gezogen zou kunnen gaan krijgen als wij hier mee akkoord gaan. Zoals hij zegt is het onmogelijk alle verbanden in een podcast van een uur te delen, maar het is duidelijk dat het nieuwe abnormaal openlijk een transhumanistische/technocratische agenda verbergt die totale controle over elk aspect van het menselijke leven nastreeft, van ons leven…