Demonstrant zonder naam gebruikt grondrecht om te demonstreren tegen de avondklok, voor het politiebureau…

Gespiegeld van De Kapitein, 3 en 5 maart 2021 (7+8min), ingezonden door een bezorgde burger: