De Open Samenleving | Ewald Engelen in goed gesprek met Yoeri Albrecht @ De Balie

Gespiegeld van De Balie, 11-3-2021 (61min): De samenleving zit op dit moment nog dicht, en juist daarom kijken wij vooruit. Hoe gaan we straks weer open? Vanuit een lege salon praten De Balie-programmamakers met bijzondere gasten over de vergaande consequenties van de coronacrisis en hoe de wereld erna eruit kan zien.
Onder andere naar aanleiding van zijn reeds verschenen boek Ontwaak! (2021) gaat Yoeri Albrecht in gesprek met hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen. In hoeverre hebben de Corona-maatregelen de sociaaleconomische crisis die zich de laatste jaren al aftekende in de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk verergerd? En hoe zou de crisis gebruikt kunnen worden om de toekomst vorm te geven?

De Balie: https://www.youtube.com/channel/UCWCIOLDsX8lY_CeKmV4k3NA.