Te pen en te zwaard – Sven Hulleman in gesprek met Sander Compagner

Gespiegeld van Een Vrede Reeds Gewonnen, 16-3-2021 (18min): Te gast is oude bekende Sander Compagner om een update te geven over de stand van zaken omtrent De Andere Krant. Hij vertelt onder andere over de nieuwe Klimaateditie die tot stand is gekomen in samenwerking met CLINTEL en de volgende editie, welke een minstens zo relevant thema zal behandelen… Sven heeft op zijn beurt ook een publicatie die hij graag onder de aandacht wil brengen: een bundel van eenentwintig interviews waarin een beeld wordt geschetst over hoe een uiteenlopende groep mensen -waaronder Sander- het afgelopen jaar heeft overleefd, tot nieuwe inzichten is gekomen en vooruit probeerde te kijken.

‘Onvoorzien Verbonden’, het boek met interviews en foto’s van oude én nieuwe bekenden over hoe zij het afgelopen jaar hebben beleefd, is te bestellen via de volgende link: https://nooit.nl/product/onvoorzien-v…

Overige links: https://deanderekrant.nl/​ De Andere Krant op Facebook: https://www.facebook.com/deanderekrant/​ De Andere Krant op Twitter: https://twitter.com/AndereKrant​ De Andere Krant op Instagram: https://www.instagram.com/deanderekrant/​ Studio ingericht met dank aan: https://cd-rek.nl/

Als u ons in deze turbulente tijden wilt helpen om dit te kunnen blijven doen en meer tijd en middelen te kunnen besteden aan onderzoek, interviews, reportages en andere zaken die er echt toe doen, overweegt u dan een bijdrage te leveren naar waardering én vermogen. Bezoek de webshop op https://nooit.nl/shop/​ of ga naar https://eenoorlogreedsverloren.nl/ste…

Naast YouTube zijn wij uiteraard op meer kanalen te vinden. Voor een overzicht van onze eerdere publicaties en waar deze te vinden zijn, kijk op https://eenoorlogreedsverloren.nl