Over het gevoel van leegte en de behoefte aan intelligente ongehoorzaamheid. Marlies Dekkers in gesprek met Monique de Veth-Konings en Michaéla Schippers

Gespiegeld van De Nieuwe Wereld, 19-3-2021 (46min): Marlies Dekkers in gesprek met professor of Behaviour and Performance Management Michaéla Schippers (zij spreekt in dit gesprek op persoonlijke titel) en psychiater Monique de Veth-Konings. Welke sociale en psychische gevolgen heeft de pandemie en de getroffen maatregelen op ons? “Het geneesmiddel is dodelijker dan de ziekte.”

Terwijl Frankrijk en Duitsland zich voorbereiden op weer nieuwe lockdowns neemt de kritiek op de maatregelen in ons eigen land alleen maar toe. Niet alleen de impact op de economie, ook die op de geestelijke gezondheid krijgt daarbij een steeds prominentere rol. Michaéla Schippers hoort tot het selecte gezelschap dat al vanaf het begin de noodklok luidde over de gekozen aanpak: “Van de groep mensen die al psychische klachten had zegt tachtig procent aan dat die klachten zijn verergerd. Vierenzeventig procent van de jongeren zijn zich slecht of slechter gaan voelen.” Hoewel de maatregelen tot doel hebben levens te redden beginnen zij zelf een bedreiging voor het leven te vormen, aldus Schippers. “Er kunnen honderden miljoenen mensen sterven aan de maatregelen, terwijl misschien anderhalf miljoen mensen is overleden aan corona.”

Monique de Veth-Konings sluit zich aan bij het verhaal van schippers. Zij vindt het opmerkelijk dat men zich en masse achter maatregelen schaart waarvan het succes nooit wetenschappelijk is vastgesteld. “In Januari heeft Stanford een onderzoek gepubliceerd dat aantoont dat de lockdown geen effect heeft op de verspreiding van het virus,” zegt de Veth-Konings. De negatieve impact van de maatregelen is daarentegen zeer goed gedocumenteerd. Samen met Schippers pleit zij dan ook voor een nuancering van de alarmtaal rondom het virus. Daarnaast proberen zij mensen handvaten te bieden om de negatieve gevoelens over de maatregelen een plaats te geven. De centrale vraag die de beide dames bezighoudt is waarom er voor zo’n eenzijdige aanpak gekozen wordt. “Hoe kan iets wat alle mensen nodig hebben nu strafbaar zijn?”

Lees hier het paper van Michaéla Schippers: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.c…
Lees meer over het initiatief van Michaéla Schippers: https://ikigaitv.nl/​  —

De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met Centrum Ethos aan de VU en Filosofische School Nederland. Volg ons! Website: https://www.denieuwewereld.tv​​​​​​​​ Twitter: https://twitter.com/De_NieuweWereld​​​​​ Wil je ons steunen. Dat kan hier: https://www.whydonate.nl/donate/denie…