Vervolg verhoren BPOC – Maartje van den Berg, kindertherapeut

Gespiegeld van de Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie, hoorzitting 3 april 2021:

BPOC2020: https://bpoc2020.nl/ en https://www.youtube.com/channel/UCzBTOlq2SlV4TFYV1aaAuow