Verhoren BPOC – Politie Verklaring 28

Gespiegeld van Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie 2020.

Transcriptie 28, Februari 2021:

Mijn naam is… Ik leg deze verklaring af bij deze commissie omdat ik mij grote zorgen maak over het functioneren van de politieorganisatie en de handelingen die van mij als agent vooral het laatste jaar worden verwacht.

Ik werk nu 7 jaar als politieagent. Mijn twijfels begonnen al bij de opleiding. De wetskennis die je moet opdoen is prima, maar voor de rest viel het mij zwaar tegen. Zelfverdediging, gebruik van het dienstwapen, communicatie met de burger, het is allemaal summier en onvoldoende. Dat blijkt pas echt wanneer je de straat op gaat en geconfronteerd wordt met het dagelijkse werk. Het heeft allemaal een hoog improvisatiegehalte.

Het laatste jaar, dus sinds de crisis,moeten we stelselmatig de confrontatie met de burger zoeken. Dat nam al voor de crisis toe maar is nu geëscaleerd. We krijgen de opdracht ‘niets meer te pikken, vooral niet van wappies’. Dat betekent in de praktijk dat ik continu burgers op de maatregelen aan het wijzen ben.

Vooral hoe we met jongeren omgaan staat me zwaar tegen. Jongeren die gezellig in een park bij elkaar zitten moet je wegsturen. De minste tegenspraak moeten we als belediging opvatten en als zodanig behandelen. Wanneer ik ’s-avonds dienst heb zijn we continu op jacht naar jongeren die de avondklok overtreden. Ik heb het gevoel dat ik meewerk aan het vestigen van een soort politiestaat. Wanneer ik zie hoe jongeren die bij elkaar staan of zitten buiten naar ons kijken wanneer wij langsrijden snijdt mij dat door de ziel. Ze zijn bang en op hun hoede. Het is toch absurd dat hier door de politieleiding bewust op aangestuurd wordt?

De geweldsincidenten zijn niet van de lucht. Waar ik voorheen misschien eenmaal per week meemaakte dat we gedwongen waren geweld toe te passen bij een aanhouding, gebeurt dat nu bijna dagelijks. Voorheen was dat altijd omdat we niet anders meer konden dan geweld toepassen, en deden we dat proportioneel, dus met een minimum aan geweld, zoals de regels voorschrijven. Nu gaan we om de haverklap om het minste of geringste tot aanhouding over. Dat leidt natuurlijk tot meer protesten van de aangehoudene, wat weer leidt tot fysiek en verbaal verzet. Zo’n aanhouding houdt wettelijk geen stand, dat weten we. Dus laten we ze, na ze een aantal uren te hebben vastgezet, gewoon weer gaan, vaak zonder proces verbaal.

Kort gezegd vind ik dat misbruik van macht. Misbruik van gezag door een overheidsorganisatie die daar bewust beleid van heeft gemaakt. Een organisatie die de burger, de wet en de vrijheid moet bewaken in plaats de politiewet te overtreden en vrijheden van burgers stelselmatig met voeten te treden door bevoegdheden te misbruiken. We zijn aan het afglijden naar een land, een overheid, die maximaal controle uitoefent op haar burgers en de politieorganisatie daarvoor gebruikt en misbruikt. Ik leg deze verklaring af omdat dit moet stoppen.

Aanvulling maart 2021: Om veiligheidsredenen wordt alleen de transcriptie van dit verhoor online gezet.

*Deze verklaring is op schrift gesteld aan de hand van het mondelinge verhoor. Omdat gebruik is gemaakt van transcriptiesoftware kan er sprake zijn van taal-en/of spellingsfouten, waarvoor onze excuses.

Bron: https://bpoc2020.nl/politieverhoren/

Meer informatie: https://bpoc2020.nl/.