Verhoren BPOC -Politie Verklaring 29

Gespiegeld van Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie 2020.

Transcriptie 29, Maart 2021:

Graag leg ik mijn verklaring af voor de BPOC2020 omdat er geen enkele betrouwbare mogelijkheid is om veilig mijn bezwaren kenbaar te maken binnen het korps.

Mijn naam is….. en ik ben nu 9 jaar politieagent. Ik heb niet zomaar wat bezwaren. Ik ben volledig uit het veld geslagen door de opdrachten die wij als agenten krijgen van de leiding. De leiding vertelt ons dat we ‘geen enkele consideratie met de demonstranten en andere overtreders van de maatregelen ’hoeven te hebben. In principe zijn deze mensen dus vogelvrij. Gevolg daarvan is dat klachten van burgers over politiegeweld standaard van de hand gewezen worden. Je kunt natuurlijk geen agent disciplinair gaan straffen voor buitenproportioneel geweld wanneer die agent daar vanuit de leiding opdracht voor gekregen heeft.

Waar ik hier alle mensen op attent wil maken is dat je zo’n agent wel degelijk strafrechtelijk kunt aanklagen d.m.v. een aangifte. Je hebt als agent gewoon je eigen verantwoording. ‘Bevel=bevel’ is geen enkel excuus om demonstranten te mishandelen zoals nu al meerdere keren is gebeurd. Want wat ik heb zien gebeuren toen ik als agent bij demonstraties aanwezig was is gewoonweg poging tot doodslag, niets meer en niets minder.

Ik was erbij op 21 juni 2020, ik was erbij op het Malieveld op 14 maart, en heb de opnames gezien van een vrouw die door het waterkanon tegen een betonnen muur op is geschoten met een schedelbreuk als gevolg. Dat is poging tot doodslag en degene die op de knop heeft gedrukt moet vervolgd worden. De vrouw die op het Museumplein opzettelijk door een politiepaard is overreden met meerdere botbreuken als gevolg kan aangifte doen wegens poging tot doodslag. Ik roep haar en ieder die mishandeld is op aangifte te doen.

Ik wil niet meer geassocieerd worden met agenten die op deze wijze optreden tegen burgers. Er is geen enkel excuus om mensen zo te mishandelen. Ook niet wanneer ze een bevel van de politie niet opvolgen. Ook niet wanneer ze knuffelen, geen afstand houden, de politie uitschelden of zelfs aanvallen. Geweld moet zo laag mogelijk worden ingestoken, dat gebeurt hier niet.

Het is ronduit schandalig dat een zichzelf respecterend korps dit toelaat en zelfs stimuleert. Het hele korps moet op de schop en elke agent en ME-er die zo tegen burgers heeft gehandeld moet ontslagen en strafrechtelijk vervolgd worden.

Ik werk er niet meer aan mee, en zal dienst weigeren wanneer men mij in wil zetten bij demonstraties. Op straat zal ik een collega die door eigen toedoen de zaak laat escaleren niet bijstaan. Ik zal de burger tegen gewelddadige collega’s beschermen wanneer ik met zo’n collega op pad ben en hij buitenproportioneel geweld tegen burgers gebruikt.

Ik weiger mij ziek te melden. Ik zal mij tot het uiterste blijven verzetten tegen de uitwassen die op dit moment plaatsvinden. Dit is mijn verklaring. Ik roep al mijn collega’s op een verklaring bij de BPOC2020 af te leggen.

Aanvulling maart 2021: Om veiligheidsredenen wordt alleen de transcriptie van dit verhoor online gezet.

*Deze verklaring is op schrift gesteld aan de hand van het mondelinge verhoor. Omdat gebruik is gemaakt van transcriptiesoftware kan er sprake zijn van taal-en/of spellingsfouten, waarvoor onze excuses.

Bron: https://bpoc2020.nl/politieverhoren/.