Verhoren BPOC – Politie Verklaring 31

Gespiegeld van Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie 2020.

Transcriptie 31, April 2021:

Mijn naam is…… Ik heb lang getwijfeld of ik een verklaring af zou leggen bij de BPOC2020, maar uiteindelijk heb ik er toch voor gekozen. Ik twijfelde omdat ik mij af vroeg of het zin zou hebben. Te veel misstanden worden onder het tapijt geschoven of glashard ontkend door Justitie en de leiding van het korps.

Mijn twijfel is weggenomenna het lezen van verklaringen die collega’s van mij hebben gegeven. Bovendien stoorde de reacties op deze verhoren mij van mensen die de echtheid ervan in twijfel trekken. Deze mensen steken massaal de kop in ’t zand. Ik vraag me echt af waar deze mensen het afgelopen jaar hebben geleefd. De beelden die er zijn van zware mishandelingen van agenten die ik hier geen collega’s ga noemen zijn toch duidelijk? Maar de overheid stimuleert de polarisatie en suggereert eigenlijk dat de demonstranten niet anders verdienen door ze als de aanstichters van het geweld weg te zetten terwijl de echte aanstichter in het Torentje zit.

Dat wij niet met naam en toenaam willen worden genoemd is ook een gevolg van de dictatoriale wijze waarop er leiding wordt gegeven aan het korpsen de verdeel en heers strategie die er wordt toegepast onder leiding van de overheid. Steeds meer agenten melden zich bij de BPOC2020. Wanneer we straks met honderden naar buiten treden is het niet mogelijk meer om ons te negeren.

Ik onderschrijf elke verklaring die tot vandaag, 9 april2021, op de website van de BPOC2020 verschenen is. Of het nu gaat om het intimideren van arrestanten, het ontmenselijken van iedereen die tegen de coronaregels is, ook wanneer dat collega’s betreft, of het mishandelen van demonstranten, ik onderschrijf het volledig. De overheid heeft zich tegen het eigen volk gekeerd. Dat zie je op meerdere vlakken maar wordt nu tijdens de crisis pijnlijk duidelijk.

Mensen durven zich niet uit te spreken omdat ze bang zijn voor hun baan en inkomen. Dat is de ijzeren greep die de overheid heeft op deze mensen en op de agenten binnen het korps die niet mee willen doen aan het onderdrukken en mishandelen van onschuldige burgers. Het is beleid binnen het korps om demonstranten te demoniseren. Er wordt ook duidelijk gemaakt door de leiding dat als je bezwaren hebt tegende wijze waarop de politie omgaat met demonstrantenen overtreders van de maatregelen er geen plaats meer voor je is binnen het korps.

ME-ers en agenten die demonstranten verwond hebben zitten zich daar naderhand met elkaar over te verkneukelen. Wanneer je daaraan meedoet hoor je erbij, maar laten ze niet in de gaten krijgen dat je er anders over denkt want dan wordt het leven je stelselmatig zuur gemaakt.

Ik kan deze verklaring kort houden en samenvatten in één zin: de overheid en in het kielzog het korps zijn criminele organisaties die zich tegen de burgers hebben gekeerd en deze d.m.v. geweld, intimidatie en het inperken van vrijheden onder de duim houden.

Van deze criminele organisatie wil ik geen deel meer uitmaken. Ik blijf echter indienst om van binnenuit te blijven monitoren wat er gebeurt en dit in een aanklacht die hopelijk ooit van de grond komt te kunnen verklaren.

Voor nu geef ik toestemming om mijn verklaring anoniem schriftelijk te publiceren.

*Deze verklaring is op schrift gesteld aan de hand van het mondelinge verhoor. Omdat gebruik is gemaakt van transcriptiesoftware kan er sprake zijn van taal-en/of spellingsfouten, waarvoor onze excuses.

Bron: https://bpoc2020.nl/politieverhoren/.