Green Pass prelude to Control Society – Elze van Hamelen with Vera Sharav @ Café Weltschmerz

Mirrored from Café Weltschmerz, 19-4-2021 (55min): https://lbry.tv/@CafeWeltschmerz:f/-nazi-moorden-begonnen-als-medisch-programma—-elze-van-hamelen-met-vera-sharav:d

Vera Sharav is oprichter en voorzitter van de Alliance for Human Research Protection (AHRP), een netwerk van medische professionals en leken met als doel om het recht op medische vrije keuze te waarborgen. AHRP richt zich met name op het naleven van de Eed van Hippocrates, de Code van Neurenberg (https://nl.wikipedia.org/wiki/Code_van_Neurenberg) en de Universele Verklaring over Bio-ethiek en Mensenrechten van UNESCO.

De Code van Neurenberg werd na de Tweede Wereldoorlog opgesteld om te voorkomen dat mensen worden blootgesteld aan medische experimenten tegen hun wil, zoals onder de Nazi’s gebeurde. Het eerste punt uit de Code stelt: “De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk.” Ook dienen mensen die worden blootgesteld aan medisch onderzoek voldoende te zijn geïnformeerd. Deze twee richtlijnen vormen samen het principe van “informed consent”.

Volgens Sharav wordt in de huidige vaccinatieprogramma’s niet aan deze voorwaarden voldaan. Zij wijst erop dat de vaccins slechts een tijdelijke goedkeuring hebben, onder noodwetgeving, en dat nog onvoldoende data bekend zijn voor definitieve goedkeuring. Dit betekent dat mensen die nu het vaccin krijgen meedoen aan een medisch experiment, terwijl ze dat niet beseffen.

De gevolgen van de vaccins op langere termijn zijn zeer onzeker, stelt Sharav: het gaat om technologieën die nog nooit eerder op mensen zijn toegepast. Bij dierproeven bleek dat dieren die het vaccin hadden gehad bij hernieuwde blootstelling aan het coronavirus extra kwetsbaar waren.

In dit interview met consultant en schrijver Elze van Hamelen, wijst Sharav op het gevaar van misbruik van de “openbare gezondheidszorg.” Een individuele arts is, op grond van de Eed van Hippocrates, altijd verantwoordelijk voor zijn handelen tegenover een patiënt. De relatie patiënt-arts is bovendien strikt vertrouwelijk.

Maar “wanneer artsen gezondheidszorg-ambtenaren worden, zijn ze niet verantwoordelijk meer,” zegt Sharav. Er ontstaat dan een gevaarlijke situatie: onder het mom van gezondheidszorg kunnen genetische en andere experimenten op mensen worden uitgevoerd.

Sharav, die als kind de Nazi’s ontvluchtte, wijst erop dat het uitroeiingsprogramma van de Nazi’s begon met gehandicapten en ouderen, en dat al deze mensen werden vermoord door artsen en ander medisch personeel in medische programma’s. Zij vreest dat de invoering van vaccinatiepaspoorten de opmaat zal vormen naar een nieuwe controlemaatschappij, die dit keer wereldwijd zal worden uitgerold, en die ertoe zou kunnen leiden dat ook nu een groep tweederangsburgers ontstaat die kan worden geïsoleerd of uit de weg kan worden geruimd.

Government Consigned Israeli Population to be Human Subjects in a Massive Experiment (Vera Sharav)
https://ahrp.org/government-consigned-israeli-population-to-be-human-subjects-in-a-massive-experiment/Beware of Medicine Marching in Lockstep with Government, Personal Reflections (Vera Sharav)
https://ahrp.org/beware-of-medicine-marching-in-lockstep-with-government-personal-reflections/

Pfizer, Israel, en het medische experiment (Elze van Hamelen)
https://vanhamelen.eu/uncategorized/pfizer-israel-en-het-medische-experiment/Nieuw Neurenberg (Elze van Hamelen) https://vanhamelen.eu/uncategorized/nieuw-neurenberg/

Why did so many German doctors join the Nazi Party early? (Omar S.Haque, et. al)
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160252712000854

Schwab Family Values (Johnny Vedmore)
https://unlimitedhangout.com/2021/02/investigative-reports/schwab-family-values/Alliance of Human Research

Protection (AHRP) https://ahrp.org/about/

Van Hamelen Research & Education
https://vanhamelen.eu/

Deze video is geproduceerd door Café Weltschmerz. Café Weltschmerz gelooft in de kracht van het gesprek en zendt interviews uit over actuele maatschappelijke thema’s.Wij bieden een hoogwaardig alternatief voor de mainstream media. Café Weltschmerz is onafhankelijk en niet verbonden aan politieke, religieuze of commerciële partijen.

Waardeer je onze video’s? Help ons een in de strijd naar een eerlijker Nederland, vrij van censuur en Steun Café Weltschmerz. https://steun.cafeweltschmerz.nl/ Wil je onze nieuwsbrief ontvangen in je mailbox?
https://cafeweltschmerz.nl/nieuwsbrief/ Wil je op de hoogte worden gebracht van onze nieuwe video’s?
Klik hier dan op Abonneren: https://lbry.tv/@CafeWeltschmerz:f.