Verhoren BPOC – Politie Verklaring 40

Gespiegeld van Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie 2020.

Transcriptie 40, Februari 2021:

Dit is mijn verklaring voor de BPOC2020.

Ik ben door een vrouwelijke collega gewezen op uw initiatief, een collega die inmiddels de actieve dienst verlaten heeft na ernstige bedreigingen door collega’s die ik hier verder ‘agenten’ zal noemen, omdat zij het woord collega niet verdienen.

Deze agenten hebben deze collega thuis opgezocht nadat zij bij de leiding geklaagd had over het ‘verwerpelijk harde optreden tegen demonstranten en burgers die een maatregel overtreden’. Voorts had zij bij de leiding geklaagd over daarop volgende seksuele intimidatie en seksuele bedreigingen door de agenten. Zij is vrijgezel en woonde dus alleen. Deze agenten hebben haar in hun vrije tijd opgezocht en bedreigd haar ‘te zullen pakken in elk gat van haar flikker’ indien zij doorging met klagen bij de leiding. Deze bedreigingen heeft zij bij een vertrouwenspersoon gemeld die het aan de leiding heeft doorgegeven. Vervolgens heeft de leiding haar gemeld dat zij twee keuzes had: zich ziek melden of ontslagen worden. Zij heeft zich ziekgemeld en heeft vervolgens zelf ontslag genomen. Zij zit nu thuis met ernstige depressieve klachten en krijgt nog dagelijks telefoontjes met seksuele bedreigingen van deze agenten. Zij durft hier geen aangifte van te doen, want de agenten hebben gedreigd ’even langs te zullen komen’ wanneer zij dat doet.

Ik voel mij zelf ook niet veilig meer binnen de organisatie. Het is bekend dat ik een agent ben ‘die sympathie voor die kankerwappies’ heeft. Ik ben een man, dus ik word op een andere manier getreiterd en dwars gezeten. Men weet dat ik de collega bij sta die ik eerder noemde, en dat vinden ze ‘verraad’. Ik krijg telefoontjes waarin gezegd wordt dat ‘met verraders korte metten wordt gemaakt’.

Wanneer ik met collega’s surveilleer heerst er een diepe stilte. Wanneer je niet communiceert met een collega in een potentieel gevaarlijke situatie op straat breng je jezelf, je collega en betrokken burgers ernstig in gevaar. Ik heb één van de agenten die aan mijn collega de bedreigingen heeft geuit daarop aangesproken toen we samen tijdens een dienst in de auto zaten. Hij deelde mij mede dat ik mijn ‘kankerkop’ moest houden en heeft er de rest van onze dienst het zwijgen toe gedaan.

Dit zijn de omstandigheden waaronder ik mijn werk moet doen. Wanneer dergelijke dingen uitlekken naar de pers wordt er óf niet over geschreven, óf het wordt weggemoffeld met de mededeling van het korps dat ze ‘geschrokken zijn van de verhalen die naar buiten komen en een onderzoek in zullen stellen’. Wanneer er iets uit dat onderzoek komt zie je dat zulke agenten overgeplaatst worden, waarna ze op hun nieuwe werkplek gewoon weer opnieuw beginnen. Dat heb ik niet van horen zeggen, maar heb ik zelf zien gebeuren. Dit soort zaken speelt zich al jaren af binnen het korps.

Het wordt sinds de crisis alleen zichtbaarder omdat de crisis polariseert en de tegenstellingen op de werkvloer toenemen, en daarmee ook wantoestanden zoals ik die zojuist aan u vertelde. U zult begrijpen dat het voor mij ook onhoudbaar wordt om nog langer als agent te werken onder dergelijke omstandigheden.

Het resultaat van vertrekkende politieagenten die niet met de werksfeer om kunnen gaan en omdat zij zich onveilig voelen is dat de professionaliteit en de integriteit van het korps als geheel achteruit holt. Dat is slecht voor de veiligheid van de samenleving en voor het vertrouwen van de burger in de politie. Resultaat daarvan is dat er meer geweldsincidenten plaats zullen gaan vinden omdat de burger zich tegen de politie af gaat zetten wanneer zij zich onrechtvaardig behandeld voelen.

We stevenen af op een situatie in de samenleving en het politiekorps die zeer ongezond en gevaarlijk is: een politiekorps dat tegenover de bevolking komt te staan en met steeds meer geweld zal gaan handhaven.

Aanvulling maart 2021: Deze verklaring mag schriftelijk en anoniem gepubliceerd worden.

*Deze verklaring is op schrift gesteld aan de hand van het mondelinge verhoor. Omdat gebruik is gemaakt van transcriptiesoftware kan er sprake zijn van taal-en/of spellingsfouten, waarvoor onze excuses.

Bron: https://bpoc2020.nl/politieverhoren/.

Overige verhoren in beeld: https://www.youtube.com/channel/UCzBTOlq2SlV4TFYV1aaAuow.