Verhoren BPOC – Politie Verklaring 41

Gespiegeld van Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie 2020.

Transcriptie 41, Maart 2021:

Op uw website zag ik een oproep aan gewetensbezwaarde politieagenten om zich te melden.

Ik ben politieagent en ME-er. Wanneer u al jaren geleden een oproep had gedaan om misstanden bij de politie te melden had u ook veel aanmeldingen gekregen, dat weet ik zeker. Bijvoorbeeld een oproep om discriminatie, seksuele intimidatie en treiterijen te melden. Dit zowel onderling tussen collega’s als naar arrestanten. Of het opmaken van processen-verbaal die niet volgens de werkelijkheid zijn. Diefstal van (gedeelten van) in beslag genomen geld en drugs. Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar u begrijpt wat ik zeggen denk ik: het is volledig mis binnen de organisatie en er wordt weinig tot niets gedaan, en dan alleen nog wanneer er misstanden naar buiten komen.

Wanneer je als agent misstanden aankaart bij de leiding lig je er zelf uit. Uw oproep is naar aanleiding van het politiegeweld. Dat geweld krijgen we opdracht toe. Het laat zien hoe gecorrumpeerd de organisatie is. De politieorganisatie is een uitvoerende organisatie. We handhaven wetten die door de overheid gemaakt zijn. Tegelijkertijd zijn we een organisatie die de rechten van burgers op grove wijze schaden d.m.v. geweld. Dat is voor een normaal mens niet vol te houden. En veel collega’s houden dat dan ook niet vol.

U raakt als een commissie een snaar met het woord ‘gewetensbezwaard’. U doelt natuurlijk op het geweld dat wij toe moeten passen naar demonstranten in opdracht van de leiding. Maar mijn geweten en dat van talloze collega’s is al jaren bezwaard door de omstandigheden waar onder wij ons werk moeten doen. Ik heb daar maar één woord voor: anarchie. Ik ben niet zo van de dure woorden, maar ik heb de betekenis van dit woord opgezocht op internet en wat ik vind is: ‘een situatie waarin totale wanorde of verwarring heerst’. Het beschrijft precies hoe de situatie binnen de organisatie is en waaronder wij ons werk moeten doen. Wanorde en verwarring. Die verwarring is niet vreemd, want wanneer je als handhaver van de wet van de wetgever, de overheid, opdracht krijgt wetten te overtreden door rechten van burgers te schaden raak je volledig in de war. En laat duidelijk zijn dat niet alleen de rechten van burgers door ons in opdracht van de overheid geschaad worden.

Ook de rechten van alle politieagenten en ME-ers worden geschaad. Wij hebben het recht om binnen de grenzen van de wet ons werk te kunnen doen, maar dat recht wordt ons op straffe van bedreigingen, pesterijen en ontslag ontnomen. Wij hebben het recht op een veilige werksfeer. Het recht op psychische hulp wanneer we als gevolg van ons werk geestelijk in de problemen komen. Wij hebben het recht misstanden te kunnen melden bij de leiding zonder daar zelf op afgerekend te worden. Wij hebben het recht te weigeren de wet te overtreden. Al die rechten zijn en worden ons dagelijks ontnomen.

Al de rechten die ik noemde zijn ook plichten. We hebben de plicht de burger met respect te behandelen en ons altijd aan de wet en aan de politiewet te houden. We hebben de plicht wantoestanden te melden. Maar ook die plichten kunnen we niet nakomen door regelrechte chantage en bedreiging met ontslag, pesterijen, discriminatie en seksisme. De reactie van de politieleiding wanneer er protesten op het optreden klinken uit de samenleving is altijd eerst de schuld aan de samenleving geven. Bijvoorbeeld mensen die rustig demonstreren relschoppers noemen. Of beginnen over geweld tegen de politie. Alsof dat een excuus is om zelf de wet te overtreden als politieorganisatie.

Wanneer een demonstratie tegen coronaregels is aangemeld, en er is bijvoorbeeld toestemming om tot 16.00 uur te demonstreren, komen om 15.30 uur de ME-ers in zicht. Want ‘we gaan hoe dan ook schoonvegen’ zei de leiding laatst. En dan naderhand zeggen dat de demonstranten zich niet aan de 1,5 meter regel hebben gehouden. Maar dat kan je ook niet wanneer je wordt opgejaagd door een stelletje agressieve ME-ers.

Ik zeg agressief omdat ik hier tevens wil melden dat er sprake is van gebruik van middelen door ME-ers. Dat zijn middelen die van opgepakte dealers in beslag zijn genomen. Vervolgens verdonkeremaant men daar een deel van voor eigen gebruik.

Let op mijn woorden. De reactie vanuit de politieleiding op de verklaringen van mij en mijn collega’s zal zijn dat er niets van klopt, en dat we misstanden veilig kunnen melden bij de politieleiding.

Aanvulling maart 2021: Mijn verklaring mag schriftelijk en anoniem gepubliceerd worden.

*Deze verklaring is op schrift gesteld aan de hand van het mondelinge verhoor. Omdat gebruik is gemaakt van transcriptiesoftware kan er sprake zijn van taal-en/of spellingsfouten, waarvoor onze excuses.

Bron: https://bpoc2020.nl/politieverhoren/.

Zie de overige verhoren in beeld: https://www.youtube.com/channel/UCzBTOlq2SlV4TFYV1aaAuow.