Verhoren BPOC – Politie Verklaring 44

Gespiegeld van Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie 2020.

Transcriptie 44, April 2021:

Ik verklaar bij deze commissie omdat ik mij zeer ongerust maak over de toestand in Nederland. Ik maak mij ongerust dat de rechten van Nederlanders worden geschonden.

Met verbazing en angst zie ik dat steeds meer vrijheden worden ingeperkt en dat de regering de mensen angst aanjaagt.

Ik ben politieagent. En er wordt van mij verwacht mee te werken aan het onderdrukken van mijn medeburgers. Er wordt van mij verwacht dat ik meewerk aan het afdwingen van allerlei maatregelen die onderdrukkend zijn.

Ik moet jongens en meisjes wegsturen die gewoon gezellig met elkaar in een groepje lol maken. Mensen die vreedzaam in parken bijeen zijn moet ik verwijderen omdat zij een gevaar voor de volksgezondheid zouden zijn.

Ik moet een totaal zinloze avondklok handhaven.

Mensen die emotioneel of boos reageren op een bekeuring die zij krijgen voor het overtreden van een zinloze en onderdrukkende regel en dan wat beledigends roepen moet ik in opdracht van mijn leidinggevende aanhouden.

Ik moet als ME-er demonstranten mishandelen, aanhouden, opsluiten. Ik moet mijn mond houden over drugsgebruik van mijn collega’s, over seksuele intimidatie en discriminatie naar arrestanten.

Ik moet het normaal vinden om mensen die het beetje vrijheid dat zij denken te hebben ook nog af te pakken. Bijvoorbeeld wanneer zij wandelen in een natuurgebied en het daar volgens de burgemeester te druk wordt. Ik moet dan een gezinnetje wat daar de hond uitlaat wegsturen.

Er wordt ook van mij verwacht dat ik mij laat vaccineren met een zogenaamd vaccin waarover niets bekend is. Mijn leidinggevende heeft mij en mijn collega’s verteld dat het onacceptabel is wanneer wij het vaccin weigeren. Volgens hem biedt het bescherming‘ tegen al die smerige antivaxxers die we dagelijks moeten aanraken’. Hij zei letterlijk: “beschermende kleding, een mondkapje, een schild en een knuppel is niet genoeg om je tegen die beesten te beschermen. Laat je vaccineren.” Ik ben naderhand naar hem toegestapt en heb gezegd dat ik mij niet laat vaccineren. Hij werd woedend en heeft me de huid volgescholden. Hij zei dat ik ‘lekker op moest rotten en me bij de antivaxxers moest aansluiten’. Hij zei: “ik zal je dan persoonlijk op je kop rammen wanneer ik je tegenkom bij een demonstratie”. Ook zei hij dat hij mij het werk onmogelijk zou maken door mijn weigering mij te laten vaccineren te verspreiden onder mijn collega’s. Volgens hem zou niemand met een ‘vieze besmettelijke antivaxxer’ willen werken.

Wanneer ik zelf geen ontslag zou nemen zou hij mij het leven en werk zo ellendig maken dat ik zelf wel op zou stappen of mij ‘als een homo ziek zou melden’. Volgens hem waren homo’s ‘bijna even smerig als antivaxxers, die horen ook niet binnen het korps’. Ik was volgens hem beide: een homo én een antivaxxer.

Wanneer ik dit allemaal aan u vertel is het volkomen onwerkelijk voor me. Hoe zijn we zover gekomen? Er was altijd al veel aan de hand, maar het is binnen een jaar zoveel erger geworden.

Er is geen menselijkheid meer.

Niet naar elkaar en niet naar de burgers. Zodra je mening afwijkt van die van de collega’s lig je eruit en kan je niet meer normaal je werk doen. Er is geen intermenselijk contact met de leiding. Je krijgt bevelen die je op moet volgen, ook als die bevelen onmenselijk zijn. De sfeer is agressief en gespannen. Mijn leidinggevende zei pasgeleden: “wie niet voor ons is, is tegen ons en kan oprotten”. Hij doelde op collega’s die de bevelen niet wilde opvolgen.

Ik leg deze verklaring nu nog anoniem af. De beelden liggen bij de notaris. Maar het wordt tijd dat al die collega’s die zich nog niet hebben uitgesproken opstaan en we een vuist maken door met gezicht en naam naar buiten te treden. Want hier moet een einde aan komen.

Aanvulling april 2021: U mag mijn verklaring schriftelijk en anoniem op uw website plaatsen. Ik hoop dat er ooit een onderzoek komt. Dan mogen de beelden gebruikt worden.

*Deze verklaring is op schrift gesteld aan de hand van het mondelinge verhoor. Omdat gebruik is gemaakt van transcriptiesoftware kan er sprake zijn van taal-en/of spellingsfouten, waarvoor onze excuses.

Bron: https://bpoc2020.nl/politieverhoren/

Zie ook: https://www.youtube.com/channel/UCzBTOlq2SlV4TFYV1aaAuow