Verhoren BPOC – ‘Dag van de Vaccinatie’ opening met Jan Vingerhoets, Huisarts

Gespiegeld van Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie, 22-5-2021 (17min).

Bron: https://www.youtube.com/channel/UCzBTOlq2SlV4TFYV1aaAuow

Meer informatie: https://bpoc2020.nl/