Incompetentie in casu | Column Sven Hulleman

Gespiegeld van Een Vrede Reeds Gewonnen, 23-5-2021 (30min). De politiek, de rechtspraak en de medische wetenschap vormen als het op de coronamaatregelen aankomt samen een blok om deze te verdedigen. De een dekt de ander en mensen met kritiek worden onder hen van het kastje naar de muur gestuurd. Nu is dat niet verwonderlijk en sterker nog: in een gezonde democratische rechtsstaat zou men het niet anders willen.

Echter verkeert Nederland, net als de rest van de wereld, in een heel andere situatie. Na ruim een jaar van wankel beleid en constant veranderende inzichten en adviezen – vraagt u maar eens aan Maurice de Hond – heeft het er alle schijn van dat, uitgaand van goede wil, de autoriteiten eigenlijk helemaal niet zo goed weten waar zij mee bezig zijn. Sven bespreekt de rammelende argumentatie aan de hand van een casus uit de eigen praktijk.

https://odysee.com/@eenoorlogreedsverloren:6/incompetentie-in-casu-3.28:3

Links:
Scheermes van Hanlon: https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheermes_van_Hanlon

Het immuunsysteem onder vuur: in gesprek met dr. Robert Gorter
Gesprek 1: https://eenoorlogreedsverloren.nl/2021/05/12/het-immuunsysteem-onder-vuur-in-gesprek-met-dr-robert-gorter-1-3-25/
Gesprek 2: https://eenoorlogreedsverloren.nl/2021/05/14/het-immuunsysteem-onder-vuur-in-gesprek-met-dr-robert-gorter-2-3-26/
Gesprek 3: https://eenoorlogreedsverloren.nl/2021/05/16/het-immuunsysteem-onder-vuur-in-gesprek-met-dr-robert-gorter-3-3-27/

Als u ons in deze turbulente tijden wilt helpen om dit te kunnen blijven doen en meer tijd en middelen te kunnen besteden aan onderzoek, interviews, reportages en andere zaken die er echt toe doen, overweegt u dan een bijdrage te leveren naar waardering én vermogen.

Bezoek de webshop op https://nooit.nl/shop/ of ga naar https://eenoorlogreedsverloren.nl/steundeverbinding/Naast YouTube zijn wij uiteraard op meer kanalen te vinden. Voor een overzicht van onze eerdere publicaties en waar deze te vinden zijn, kijk op https://eenoorlogreedsverloren.nl

https://www.youtube.com/watch?v=AHSAIytVL2E