Van lichaam en Tempel | Het Bureau voor Occulte Zaken en Complotten #23

Gespiegeld van Een Vrede Reeds Gewonnen, 15-8-2021 (33min). Men kan discussiëren over de mate waarin het gebeurt en hoe voorbedachte rade zich verhoudt tot opportunisme, maar dat machthebbers op cynische wijze gebruik maken van gebeurtenissen en sentimenten in de samenleving om de eigen agenda te ondersteunen zullen weinigen nog ontkennen.

De wereldwijde pandemie vormt voor hen een perfecte dekmantel om verregaande maatregelen door te voeren waarvoor onder normale omstandigheden nooit en te nimmer draagvlak zou zijn onder de bevolking. Na meer dan een jaar van gecultiveerde angst, onzekerheid en twijfel als onderdeel van de grootste massahypnose uit de menselijke geschiedenis zijn velen echter bereid om zelfs hun grondrechten op te geven in ruil voor de belofte van vrijheid; vrijheid onder zulke strenge en arbitraire voorwaarden dat er van vrijheid helemaal geen sprake kan zijn. Vrijheid die men zelf heeft opgegeven, in ruil voor de belofte van veiligheid; veiligheid onder zulke strenge en arbitraire voorwaarden, dat er van veiligheid helemaal geen sprake kan zijn…

Men (dat wil zeggen: iedereen behalve de zogenaamde elite zelf) is bereid gebleken de levensstijl op te willen offeren in ruil voor lijfsbehoud in de overtuiging dat dit alles ten dienste staat van de samenleving als geheel. Maar welke motieven gaan er op het hoogste niveau nog meer schuil achter het deugdzame masker van de macht? Wanneer volksgezondheid, klimaat en ‘social justice’ meer en meer onderling uitwisselbaar worden in hun verantwoording voor beleid, wat zegt dit dan over deze onderwerpen – en over de ideologie daarachter?

Wanneer men de puntjes verbindt ontvouwt zich een onheilspellend beeld met een spirituele dimensie die de meesten zal ontgaan. De meesten, maar niet het Bureau voor Occulte Zaken en Complotten…

VIDEO: https://odysee.com/@eenoorlogreedsverloren:6/van-lichaam-en-tempel-het-bureau-voor:b

Links:

Marc van Ranst ft. Ab Osterhaus – How to sell a pandemic: https://youtu.be/4KUoawjILaM
Conservatives are obsessed with White House COVID vaccine video starring Jen Psaki & a gay comedian: https://www.lgbtqnation.com/2021/08/conservatives-obsessed-white-house-covid-vaccine-video-starring-jen-psaki-gay-comedian/
De Tempeliers en de Heilige Graal: https://juwelenschip.nl/2020/12/08/de-tempeliers-en-de-heilige-graal/
WOB – CORONA: Uitwerking Jongeren campagne (VWS): https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/wob-verzoeken/2020/09/04/besluit-wob-verzoek-over-de-inzet-van-influencers-voor-de-campagne-alleensamen/Bijlagen+bij+besluit+Wob-verzoek+over+de+inzet+van+influencers+voor+de+campagne+alleensamen.pdf
Diederik Gommers heeft weinig contact meer met Famke Louise: ‘Ze vindt het toch lastig om met corona bezig te zijn’: https://dvhn.nl/groningen/Diederik-Gommers-heeft-weinig-contact-meer-met-Famke-Louise-Ze-vindt-het-toch-lastig-om-met-corona-bezig-te-zijn-26144862.html
Famke Louise wil kind gendern

https://www.youtube.com/watch?v=NwOTxvJaTB0