Viruswaarheid Juridische Zaken met Jeroen Pols met Maria-Louise Genet – Sommatie leden Gezondheidsraad, aanvaardbaarheidstoets

Gespiegeld van Viruswaarheid, 21-9-2021 (49min). Iedere dinsdag nemen mr. Jeroen Pols en mw. mr. Maria-Louise Genet samen de relevante juridische ontwikkelingen van de week door. Vandaag komt het vierde deel van de dagvaarding tegen de Gezondheidsraad aan bod. Hierbij wordt ingegaan op de aanvaardbaarheidstoets.

Deel 1: ernst en omvang van de ziektelast (24 augustus 2021) (nog niet via Weltschmerz)
Deel 2: effectiviteit (7 september 2021)
Deel 3: veiligheid van de injecties (14 september 2021)
Deel 4: aanvaardbaarheidstoets (21 september 2021)
Deel 5: doelmatigheid & prioritering van de vaccinatie + herhaling deel 1 (28 september 2021)
Deel 6: bespreking van Kamerstukken/debatten alsmede de Mexicaanse Griep (5 oktober 2021)

VIDEO: https://odysee.com/@Viruswaarheid:2/-Viruswaarheid-Weekoverzicht-Vrijdag-10-september-2021-3:a

Bronnen:

Conclusie: Om drie levens te verlengen moeten we er twee accepteren als gevolg van injecties. Walach, H.; Klement, R.J.; Aukema,W. The Safety of COVID-19 Vaccinations—We Should Rethink the Policy. Vaccines 2021, 9, 693. Verenigd Koninkrijk aanschaf van antibloedstollingsmiddelen BP 3.185.000.000 om post-vaccinatietrombosevorming te behandelen.


Meeting waarnaar wordt gerefereerd is Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee September 17, 2021 Meeting Announcement
Hier bespreken ze een aantal “probleempjes'” met de injecties, waaronder “the elephant in the room”.

Ga naar de site Viruswaarheid en meld je aan voor de nieuwsbrief.
Kijk ook het nieuwe videokanaal →Videowaarheid.

Volg Viruswaarheid verder op Twitter, Telegram (app) / Telegram (internet) en waar mogelijk ons te steunen met een donantie..
Ons kort geding tegen de Nederlandse Staat is een particulier onbezoldigd initiatief. Procederen is duur. Steun ons in deze belangrijke missie. Uw bijdrage, groot of klein, is hard nodig en wordt zeer gewaardeerd.

Wat gebeurt er met uw financiële bijdrage? Download hier het jaarverslag 2020. Mailen kan naar Viruswaarheid contact