Politiegeweld was pure uitlokking plus kapitale uitglijder – Max von Kreyfelt met Arno Wellens

Gespiegeld van Weltschmerz, 5-1-2021 (33min). Het gewelddadige optreden van de politie in Amsterdam op zondag 2 januari was buiten alle proporties. Max von Kreyvelt en Arno Wellens blikken terug.

VIDEO: https://cafeweltschmerz.nl/videos/politiegeweld-was-pure-uitlokking-max-von-kreyvelt-en-arno-wellens/